Harmonogram zebrań z rodzicami


Terminy zebrań z rodzicami rok szkolny 2018/19:

Dokładna godzina zebrań z rodzicami w niektórych przypadkach może ulec zmianie

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

LICEUM PLASTYCZNE

Tematyka zebrania

 

Termin

 

 

 • kalendarz roku szkolnego 2018/2019
 • zapoznanie z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego
 • zapoznanie ze statutem szkoły, WSO, programem wychowawczym i profilaktyki
 • zapoznanie z procedurą egzaminu maturalnego
 • informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych
 • poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych
 • poinformuje rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

 

11.09.2018

godz. 17:00

(wtorek)

 

 • konsultacje z rodzicami uczniów klas 1w, 2w, 3w
 • bieżące informacje na temat postępów w nauce i frekwencji

 

06.11.2018

godz. 17:00 – 19:00

(wtorek)

 

 • informacje bieżące na temat postępów uczniów w nauce i frekwencji
 • informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych ( zagrożenia ocenami niedostatecznymi)
 • prezentacja dotycząca egzaminu maturalnego oraz egzaminu dyplomowego

 

04.12.2018

godz. 17:00

(wtorek)

 

 • informacja o wystawionych ocenach śródrocznych
 • bieżące sprawy
 • osiągnięcia uczniów
 • wydarzenia z życia szkoły

 

08.01.2019

godz. 17:00

(wtorek)

 

 • wywiadówka śródsemestralna w klasach 1w, 2w
 • informacja o zagrożeniach klasa 3w
 • sprawy bieżące

19.03.2019

godz. 17:00

(wtorek)

 

 • informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach 1w, 2w
 • bieżące sprawy
 • osiągnięcia uczniów
 • wydarzenia z życia szkoły

 

28.05.2018

godz. 17:00

(wtorek)

 

 

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ANIMATOR

Tematyka zebrania

Termin

 

 

 • kalendarz roku szkolnego 2018/2019
 • zapoznanie z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego
 • zapoznanie ze statutem szkoły, WSO, programem wychowawczym i profilaktyki
 • zapoznanie z procedurą egzaminu maturalnego
 • informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych
 • poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych
 • poinformuje rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

 

11.09.2018

godz. 17:00

(wtorek)

 

 • konsultacje z rodzicami uczniów klas 1w, 2w, 3w
 • bieżące informacje na temat postępów w nauce i frekwencji

06.11.2018

godz. 17:00 – 19:00

(wtorek)

 

 • informacje bieżące na temat postępów uczniów w nauce i frekwencji
 • informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych ( zagrożenia ocenami niedostatecznymi)
 • prezentacja dotycząca egzaminu maturalnego oraz egzaminu dyplomowego

 

04.12.2018

godz. 17:00

(wtorek)

 

 • informacja o wystawionych ocenach śródrocznych
 • bieżące sprawy
 • osiągnięcia uczniów
 • wydarzenia z życia szkoły

08.01.2019

godz. 17:00

(wtorek)

 • wywiadówka śródsemestralna w klasach 1w, 2w
 • informacja o zagrożeniach klasa 3w
 • sprawy bieżące

19.03.2019

godz. 17:00

(wtorek)

 

 • informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach 1w, 2w
 • bieżące sprawy
 • osiągnięcia uczniów
 • wydarzenia z życia szkoły

28.05.2018

godz. 17:00

(wtorek)

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA SZTUK PIĘKNYCH 

Tematyka zebrania

Termin

 • kalendarz roku szkolnego 2018/2019
 • zapoznanie z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego
 • zapoznanie ze statutem szkoły, WSO, programem wychowawczym i profilaktyki
 • zapoznanie z procedurą egzaminu maturalnego
 • informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych
 • poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych
 • poinformuje rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

 

11.09.2018

godz. 17:00

(wtorek)

 

 • konsultacje z rodzicami uczniów klas 3g, 4g, 5g
 • bieżące informacje na temat postępów w nauce i frekwencji

 

06.11.2018

godz. 17:00 – 19:00

(wtorek)

 

 • informacje bieżące na temat postępów uczniów w nauce i frekwencji
 • informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych ( zagrożenia ocenami niedostatecznymi)
 • prezentacja dotycząca egzaminu maturalnego oraz egzaminu dyplomowego

04.12.2018

godz. 17:00

(wtorek)

 • informacja o wystawionych ocenach śródrocznych
 • bieżące sprawy
 • osiągnięcia uczniów
 • wydarzenia z życia szkoły

08.01.2019

godz. 17:00

(wtorek)

 

 • wywiadówka śródsemestralna w klasach 3g, 4g, 5g
 • sprawy bieżące

19.03.2019

godz. 17:00

(wtorek)

 

 • informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach 3g, 4g, 5g
 • bieżące sprawy
 • osiągnięcia uczniów
 • wydarzenia z życia szkoły

28.05.2018

godz. 17:00

(wtorek)

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


SZKOŁA PODSTAWOWA ANIMATOR Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI 

Tematyka zebrania

Termin

 • kalendarz roku szkolnego 2018/2019
 • zapoznanie z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego
 • zapoznanie ze statutem szkoły, WSO, programem wychowawczym i profilaktyki
 • zapoznanie z procedurą egzaminu maturalnego
 • informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych
 • poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych
 • poinformuje rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

 

11.09.2018

godz. 17:00

(wtorek)

 

 • konsultacje z rodzicami uczniów klas 7a, 3b
 • bieżące informacje na temat postępów w nauce i frekwencji

06.11.2018

godz. 17:00 – 19:00

(wtorek)

 

 • informacje bieżące na temat postępów uczniów w nauce i frekwencji
 • informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych ( zagrożenia ocenami niedostatecznymi)
 • prezentacja dotycząca egzaminu maturalnego oraz egzaminu dyplomowego

04.12.2018

godz. 17:00

(wtorek)

 

 • informacja o wystawionych ocenach śródrocznych
 • bieżące sprawy
 • osiągnięcia uczniów
 • wydarzenia z życia szkoły

08.01.2019

godz. 17:00

(wtorek)

 

 • wywiadówka śródsemestralna w klasach 7a, 3b
 • sprawy bieżące

19.03.2019

godz. 17:00

(wtorek)

 • informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach 7a, 3b
 • bieżące sprawy
 • osiągnięcia uczniów
 • wydarzenia z życia szkoły

28.05.2018

godz. 17:00

(wtorek)

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/19 – propozycja

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Święto – dzień ustawowo wolny od pracy tzw. „czerwone święto” w kalendarzu Propozycja dnia wolnego od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

1.

14 października 2018 r.

niedziela

DEN – na podstawie art. 74 KN dzień wolny od zajęć lekcyjnych 12 października 2018 r. (piątek )

2.

1 listopada 2018 r.

czwartek

Wszystkich Świętych

2.11.2018 ( piątek)

3.

11 listopada 2018 r.

niedziela

Narodowe Święto Niepodległości

4.

1 stycznia 2019 r.

wtorek

Nowy Rok

_________________

5.

6 stycznia 2019 r.

niedziela

Święto Trzech Króli _________________

6.

1 maja 2019 r.

środa

Święto Pracy 2 maja 2019 r.

(czwartek)

7.

3 maja 2019 r.

piątek

Święto Konstytucji 3 Maja

________________

8.

20 czerwca 2019 r.

czwartek

Boże Ciało

_________________

 

Dodatkowe dni wolne – w gimnazjum 10- 12 kwietnia 2019 roku

Dodatkowe dni wolne – w Liceum Ogólnokształcącym i Liceum Plastycznym -6,8.05.2018

Egzamin gimnazjalny

Termin główny

Część egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Czas trwania egzaminu Możliwość przedłużenia czasu trwania egzaminu dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (na podstawie komunikatu dyrektora CKE z 1 września 2017 r.)
10 kwietnia 2019 r.

(środa)

Część humanistyczna:

– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

9.00

60 minut

nie więcej niż

o 20 minut

-z zakresu języka polskiego

11.00

90 minut

nie więcej niż

o 45 minut

11 kwietnia 2019 r.

(czwartek)

Część matematyczno – przyrodnicza:

– z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia)

9.00

60 minut

nie więcej niż o 20 minut
– z zakresu matematyki

11.00

90 minut

nie więcej niż

o 45 minut

12 kwietnia 2019 r.

(piątek)

Język obcy nowożytny:

– na poziomie podstawowym

9.00

60 minut

nie więcej niż

o 20 minut

– na poziomie rozszerzonym

11.00

60 minut

nie więcej niż

o 30 minut

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego: 3, 4, 5 czerwca 2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa).

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego: 14 czerwca 2019 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: 14 czerwca 2019 r.

Termin wydania zaświadczeń i informacji zdającym: 21 czerwca 2019 r.

Egzamin maturalny:

w terminie głównym (dla absolwentów wszystkich typów szkół):

od 9 do 22 maja 2019 r. (oprócz 12 i 19 maja) – język polski;

od 6 do 25 maja 2019 r. (oprócz 12 i 19 maja) – języki obce nowożytne.

w terminie dodatkowym: od 3 do 8 czerwca 2019 r.

w terminie poprawkowym: 20 – 21 sierpnia 2019 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 4 lipca 2019 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 4 lipca 2019 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 4 lipca 2019 r.

 

Comments are closed.