Zmiany w planie zajęć 3a i 5g

Uczniów klas 3a i 5g prosimy o zapoznanie się z aktualnym rozkładem zajęć

(obowiązującym od dnia 26 maja 2014)

po lewej stronie w menu bocznym >>Dla ucznia  zakładka >>Plan lekcji

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.