Uroczystości z okazji 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej

Uczniowie klasy 2w LO ANIMATOR wezmą udział w uroczystościach zorganizowanych w Gliwicach-Bojkowie, upamiętniających bohaterską obronę Westerplatte, dla uczczenia pamięci chor. Edwarda Szewczuka oraz kpr. Michała Plewaka:

– środa, 3.09.2014r., poczet sztandarowy wystawiony na mszę św. w kościele w Gliwicach – Bojkowie oraz uroczystości z ceremoniałem wojskowym na cmentarzu parafialnym

– czwartek, 4.09.3014r., pomoc przy organizacji gry historycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.