Dzień Edukacji Narodowej

Dzień przed ważnym świętem dla wszystkich pracowników oświaty w naszej szkole odbyła się Akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, popularnie zwanym Dniem Nauczyciela. Były życzenia, przemówienia, nagrody dla nauczycieli. Na koniec dziewczęta z Liceum Plastycznego i OSSP zaprezentowały swoje umiejętności taneczne.

Akademia_13.10.2015

Wykład PAU

W dniu 30 września 2015r. młodzież Liceum Ogólnokształcącego ANIMATOR uczestniczyła w wykładzie prof. Jerzego Hickiewicza.
Profesor mówił na temat elektrotechniki polskiej – jej początków oraz wspominał o prekursorach tejże nauki.
Szczególną uwagę profesor Hickiewicz poświęcił osobie Stanisława Fryzego – jednego z wykładowców Politechniki Śląskiej.
Po wykładzie zabrało głos kilka osób, którzy byli studentami profesora Fryzego.
Profesor Hickiewicz oraz inni uczestnicy wykładu ciepło powitali naszą młodzież. Nawet prof. Hickiewicz osobiście podszedł do naszej grupy i przywitał się z uczniami. PAU-30.09.2015Po wykładzie był czas na osobiste rozmowy z profesorem, a nawet możliwość zrobienia zdjęcia z tak ważną osobistością.

Rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

W niedzielę 27 września uczniowie naszej szkoły brali udział w Mszy Świętej z okazji 76 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Msza Św. 27.09.2015

Za dzień utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego uznaje się 27 września 1939 r., kiedy rozkazem dowódcy obrony Warszawy, tuż przed kapitulacją, powołano Służbę Zwycięstwu Polski. Konspiracyjną organizacją dowodził gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski. Już dwa miesiące później SZP zastąpił Związek Walki Zbrojnej, w 1942 r. przemianowany na Armię Krajową. Określenie „państwo podziemne” po raz pierwszy pojawiło się 13 stycznia 1944 r. na łamach „Biuletynu Informacyjnego”, tygodnika wydawanego przez AK.

„Śląski Katyń”

W dniu 26 września 2015 roku w miejscowości Barut zwanej „Śląskim Katyniem” odbyły się uroczystości upamiętniające 69. rocznicę mordu dokonanego przez komunistów na żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych zgrupowania Henryka Flamego ps. „Bartek”. W tym ważnym wydarzeniu nie zabrakło reprezentantów naszej szkoły.

O strasznej historii tamtych czasów niech świadczy tablica umieszczona na Pomniku Partyzantów Polskich na uroczysku „Hubertus”, której treść przedstawia się następująco:

„Pomnik Partyzantów Polskich

W tym miejscu komuniści dokonali potwornej zbrodni ludobójstwa, mordując około 200 bezbronnych partyzantów polskich.

We wrześniu 1946r., do resztek oddziałów leśnych (NSZ, AK, WiN) działających w górach w rejonie źródeł Wisły, Soły i Skawy, a walczących dalej, (mimo zakończenia wojny w 1945 r.) o prawdziwie wolną i niepodległą Polskę, przeniknęli konfidenci z Milicji i Urzędu Bezpieczeństwa PRL-u, którzy obiecywali przeprowadzenie żołnierzy do Armii Polskiej gen. Andersa we Włoszech.

W czasie tej akcji, oddziały zostały podzielone na mniejsze grupki, a następnie rozbrojone. Partyzantów przewieziono samochodami do stodoły stojącej na tej polanie. Po drodze dołączono do nich przetrzymywanych żołnierzy powracających z zachodu do Polski, oraz akowców.

By nie było żadnych świadków, przygotowanego dokładnie mordu, las otoczono szczelnym kordonem milicji, w czasie przejazdu samochodów przez pobliską wieś Barut, z drogi i obejść usunięto wszystkich ludzi, okna musiały być dobrze pozasłaniane, przy każdym domu stał milicjant.

Spowodowany został potężny wybuch amunicji i benzyny, celowo ukrytych pod dylami i słomą! Ogień strawił dokładnie stodołę, łącznie z ciałami rozszarpanych żołnierzy. Ranni porozrzucani wybuchem po całej polanie, byli dobijani i wrzucani do ognia. Żołnierzy, którzy nie mieścili się w stodole, rozstrzelano w pobliskich zagajnikach.

Postawienie tegoż pomnika stało się możliwym dopiero po 54 latach od dokonania tego perfidnego mordu, gdy zrywem SOLIDARNOSCI całego narodu, obalony został zbrodniczy ustrój komunistyczny, a do Polski nadeszła wolność i niepodległość, o którą walczyli Ci młodzi 18 – 25 partyzanci.

Cześć Ich pamięci !

Boże, daj Im wieczne spoczywanie.

„ŚLĄSKI KATYŃ 1946 R.”

Barut_26.09.2015

GLIWICE NA TOPIE X

Dnia 10 października 2015 r. na ścianie wspinaczkowej ABC Wspinania „Fabryka Mocy” w Gliwicach odbyły się zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży z cyklu  „GLIWICE NA TOPIE X”.
Na sobotnie zawody zjechali zawodnicy z wielu miast Polski. Poza Gliwicami i okolicą  obecni byli mali wspinacze z Krakowa, Wrocławia,Katowic, Łodzi i nie tylko. Po eliminacjach rozegrano finały w systemie pucharowym.
Zawody odbywały się w konkurencji na trudność w czterech grupach wiekowych:
szkoły podstawowe klasy I – III
szkoły podstawowe klasy IV – VI
gimnazja
szkoły ponadgimnazjalne

Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży w Gliwicach.
Zawody rozgrywano pod patronatem Prezydenta Miasta Gliwice.
Dziękujemy głównemu sponsorowi Urzędowi Miasta Gliwice.
Dodatkowe nagrody zupełnie z zaskoczenia ufundował -Decathlon CAR Gliwice za co serdecznie dziękujemy.
Podziękowania należą się MDK Gliwice, wolontariuszom z LO Animator ,instruktorom za pomoc w organizacji zawodów a gościom, rodzicom i zawodnikom za liczne przybycie.
Do zobaczenia na XI edycji wiosną 2016r.
Zenka Pilarek – SAWRM,MDK.
Krzysztof Wróbel-Fabryka Mocy

_SM10976 _SM11013 OLYMPUS DIGITAL CAMERA _SM10971

Szkolna wycieczka do Pławniowic

W dniu 30 IX 2015 roku miała miejsce szkolna wycieczka do Pławniowic. Po przybyciu na miejsce miał miejsce apel, podczas którego została wciągnięta bandera na maszt. Kolejnym punktem były zawody sportowe gdzie uczniowie rywalizowali w kilku konkurencjach. Dla części zmęczonych uczniów wybawieniem okazał się rejs statkiem po jeziorze; niestety nie dla wszystkich….Uczniów klas pierwszych czekach chrzest zorganizowany przez kolegów i koleżanki z klasy 3 w (szczegóły niech pozostaną tajemnicą). Zwieńczeniem całej imprezy było wspólne ognisko oraz apel, na którym wręczono dyplomy dla klas pierwszych.

Wielkie podziękowania dla wszystkich organizatorów i gratulacje dla „pierwszaków”.

Zdjęcia niebawem