W szkole wymagane jest zachowanie obowiązujących procedur sanitarno-epidemiologicznych

(obowiązkowe maseczki, dezynfekcja rąk oraz zachowanie odpowiednich odległości).