Warszawa maj 2024 – spotkanie z reżyserem Krzysztofem Zanussim

Wycieczka naukowa profilu multimedialnego LO oraz uczniów Liceum Sztuk Plastycznych do Warszawy

 Była to wycieczka tematyczna o tym jak ważne jest dla ns światło i jak wpływa ono na nasze życie. W oparciu o zarejestrowane podczas wycieczki materiały uczniowie pracują nad reportażem na jeden z trzech tematów: 1. Uzdrawiająca moc światła, 2. Światła wielkiego miasta oraz 3. Światło metaforyczne

Pierwszego dnia odbyło się spotkanie z wykładowcami Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki światłowodom możliwe jest wykorzystanie światła jako  nośnika informacji. Z kolei informacjami, obecnymi w przestrzeni medialnej, zajmują się studenci. Pod kierunkiem pracowników naukowych badają, w jaki sposób media wpływają na nasze postrzeganie rzeczywistości.

Szczególnie istotne było dla nas spotkanie w Centrum Analiz Medialnych oraz  Laboratorium Badań Medioznawczych.

Obie pracownie wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt. Jednym z ciekawszych obszarów badań prowadzonych przez Laboratorium są gry komputerowe, oraz VR. Więcej informacji na:  https://www.cam.uw.edu.pl/  oraz  https://www.lbm.uw.edu.pl/

Pokazano nam również wirtualne studio telewizyjne, służące do nauki dziennikarstwa telewizyjnego

oraz studenckie radio „Campus” ,nadające 24 godziny na dobę.

Światłowody to w pewnym sensie niezwykle cienkie szklane rurki o przekroju nieprzekraczającym średnicy ludzkiego włosa. Wiele lat temu w czasach PRL-u światło „zamknięte” w szklanych rurach służyło do ozdoby ulic. Istnieje w Warszawie bardzo klimatyczne miejsce , w którym takie relikty przeszłości można jeszcze zobaczyć. Jest to Muzeum Neonów.

         

Drugi dzień rozpoczęliśmy od wizyty w prywatnej telewizji „Puls”.

Pokazano nam telewizyjną „kuchnię” i proces powstawania programów od nagrania do emisji.

Następnie uczestniczyliśmy w warsztatach, które poprowadzili dla nas pracownicy legendarnej Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych przy ulicy Chełmskiej.

Po południu mogliśmy doświadczyć naprawdę silnych emocji, których dostarczyli nam aktorzy występujący w musicalu  „Romeo i Julia” w Teatrze Buffo.  W przedstawieniu wykorzystano spektakularne efekty wizualne, stworzone przez grafików komputerowych z firmy „Platige Image”.

Zobacz oficjalny zwiastun:

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=romeo+i+Julia+buffo#fpstate=ive&vld=cid:8a08a492,vid:2D4FZfmPPuo,st:0

Kolejny, trzeci i ostatni dzień wycieczki był w znacznej mierze poświęcony metaforycznemu znaczeniu światła.

Przed południem spotkaliśmy się  z reżyserem  Krzysztofem Zanussim, który zaprosił nas do swojego domu w Laskach. Prof. Krzysztof Zanussi to ważna postać polskiej kultury. Jest reżyserem filmowym, teatralnym i operowym. Jest też znakomitym scenarzystą, pisarzem oraz wykładowcą uniwersyteckim.

Reżyser oprowadził nas po swoim domu i ogrodzie. Opowiedział historię swojej rodziny a następnie, częstując nas pomarańczowym napojem i pysznymi ciasteczkami z tutejszej piekarni, odpowiadał na nasze pytania.

Po tym spotkaniu gościliśmy jeszcze w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych. Mogliśmy się dowiedzieć jak wygląda praca z ludźmi, dla których światło widzialne jest czymś, co muszą sobie wyobrazić. Nasz pobyt w Laskach zakończył obiad przygotowany specjalnie dla nas przez siostry Franciszkanki Krzyża, zajmujące się pracą z ociemniałymi

Przed wyjazdem do Gliwic skorzystaliśmy z ostatniego zaproszenia na tej wycieczce. Było to zaproszenie do głównej siedziby dynamicznie rozwijającej się  firmy z branży IT – Platige Image. W spotkaniu oprócz managerek firmy, uczestniczyli również artyści graficy, którzy są autorami  wirtualnej, stereoskopowej scenografii do spektaklu „Romeo i Julia”.

 

 

 

Czas na podsumowanie I Gliwickiej Rady Pedagogicznej!

 

29 maja I Gliwicka Rada Pedagogiczna stała się przestrzenią gorących dyskusji o edukacji. Wydarzenie przybrało formę klasycznej konferencji podzielonej na trzy bloki (kadra kierownicza, kadra pedagogiczna, uczniowie) i połączonej panelami dyskusyjnymi. Tematami przewodnimi uczyniono refleksje nad obecnym stanem edukacji, rozmawiano również o konieczności wypracowania praktycznych rozwiązań dydaktycznych, koniecznych w zmieniającej się rzeczywistości.

 

Wystąpienia

Współczesna edukacja charakteryzuje się wielopłaszczyznością zadań. Prelegenci przyglądali się szkole z różnych perspektyw badawczych, dzieląc się swoim doświadczeniem, nierzadko osadzonym w wieloletniej praktyce.

Uczestników rady przywitał pomysłodawca wydarzenia – pan Krystian Korytko, polonista w szkołach Animator. Następnie głos zabrała prezes Stowarzyszenia Animatorów Wszechstronnego Rozwoju (organizatora przedsięwzięcia), pani Grażyna Grzesik. W wystąpieniu „Liceum Sztuk Plastycznych jako odpowiedź na potrzeby przyszłego rynku pracy” poruszyła zagadnienia związane z wpływem kreatywności i wyobraźni na przyszły sukces zawodowy.

 

Wyzwania w codzienności

W bloku prelekcji dyrektorów jako pierwsza wystąpiła pani Aneta Ćwikiel-Łoboda, dyrektor Szkół Animator. Skupiła się na omówieniu codziennych wyzwań w  pracy dyrektora szkoły, podkreślała, że konieczne są systemowe modyfikacje oraz zwróciła uwagę na potrzebę wyksztalcenia nauczycieli z odpowiednimi kompetencjami. Pani Joanna Sokołowska-Czarnecka, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 w Gliwicach, rozważała ważność relacji zachodzących między nauczycielami, między nauczycielem-rodzicem i nauczycielem a uczniem.

W panelu dyskusyjnym, prowadzonym przez panią Aleksandrę Stryj, oprócz prelegentów, wzięli udział również zaproszeni goście: Krystyna Szumilas, posłanka na Sejm RP oraz Lesław Ogon, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach. Dyskutanci rozwinęli poruszone wcześniej kwestie i próbowali znaleźć wspólną odpowiedź na pytanie, jak w niesprzyjających warunkach zrobić coś ciekawego, przy jednoczesnym oczekiwaniu na dobre i potrzebne systemowe zmiany.

Nie warto odchodzić

W drugiej części obrad Gliwickiej Rady Pedagogicznej – w bloku wystąpień nauczycieli – poruszono zagadnienia dotyczące: nauczania dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi (pani Agnieszka Filipkowska, radna Rady Miasta w Gliwicach), psychicznego podłoża zwolnień z wychowania fizycznego i korelacji umiarkowanego ruchu z poprawą wyników w nauce (pan Wojciech Król). Prelegenci zwrócili również uwagę na: konieczność solidaryzmu nauczycielskiego w służbie sukcesu maturalnego (pan Stefan Becker), pozytywny wpływ wycieczek edukacyjnych na motywowanie uczniów słabych (pan Grzegorz Chlebek) oraz bezsilność nauczycieli wobec systemu i konieczność budowania przestrzeni, w których dadzą upust frustracjom (pan Krystian Korytko).

W czasie dyskusji wrócono do tematu wycieczek szkolnych jako narzędzia wychowawczego.

 

                                                      Jesteśmy ważni!

Trzecia część GRP stała się obszarem refleksji nad problematyką podmiotowości uczniów. Głos zabrali sami zainteresowani, czyli uczniowie szkół Animator. Wśród referatów znalazły się teksty poświęcone: pokonywaniu schematów, z którymi mamy do czynienia we współczesnej szkole, i nowemu spojrzeniu na wagary (Zofia Kruger), wpływie szkoły na życie prywatne uczniów (Michał Synowiec) oraz przełożeniu zachowań nauczyciela na motywację uczniów do nauki (Wiktoria Pięta). Natalia Zagata zastanawiała się, co zostało ze szkoły Gombrowicza, natomiast Patryk Pordzik zbadał, czy o przyjęciu na studia powinien zdecydować wynik matury czy egzaminu wstępnego.

 

Wystawy uczniów i absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych

Podczas wydarzenia można też było podziwiać wystawę prac malarskich, rzeźb czy zdjęć autorstwa  uczniów oraz absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych. Warto zaznaczyć, że wielu wystawianych prac jest dziś studentami najlepszych polskich Akademii Sztuk Pięknych!

 

Razem dla edukacji

W organizację wydarzenia zaangażowali się nauczyciele z gliwickiego Liceum Sztuk Plastycznych oraz Liceum Ogólnokształcącego Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży. Zaplanowane jest również wydanie pokonferencyjnej monografii zbiorowej składającej się z wystąpień zaprezentowanych na Radzie.

 

Foto: Katarzyna Zachtej

Za wizualną oprawę i przygotowanie materiałów promocyjnych odpowiada uznany przez środowisko grafik Piotrek Pietrzak