Wycieczka- Szyndzielnia

SZLAKI GÓRSKIE…

Nasza świetna ekipa, pod przewodnictwem Wojciecha Król – nauczyciel WF, Andrzeja Ludery – nauczyciel informatyki, oraz wsparciem ze strony pani Anety Lipiec, wraz z uczniami z Liceum Wojskowego, do którego dołączyła również uczennica Liceum Plastycznego – fanka górskich wypadów, wybrała się na wycieczkę, celem zdobycia kolejnych górskich szlaków. 

Tym razem zagościliśmy w regionie Beskidu Śląskiego na szlakach Szyndzielnia oraz Klimczok. Całodzienna wyprawa, która rozpoczęła się z samego rana była pełna niesamowitych przygód, a to między innymi za sprawą ekstremalnych wejść na górskie szlaki spowodowane niespodziankami, które pojawiły się na drodze. Dlatego tym bardziej brawa uznania dla naszych uczniów za wytrwałość do samego końca.

Przepiękne widoki, wysokie góry oraz krajobrazy zapierały dech w piersiach …Na szlakach nie zabrakło oczywiście krótkiej przerwy na posiłek, który był nieunikniony podczas tak ogromnego całodziennego wysiłku.

Wycieczka zaliczona na „5+” tak w skrócie można podsumować nasz wyjazd.

Bardzo się cieszę, że wszyscy byli bardzo zadowoleni i pełni wrażeń po wycieczce. Pogoda nam dopisała, bo jak mówi pan Wojciech Król – „dla grzecznych i wspaniałych dzieci, słoneczko zawsze zaświeci”. 

Dlatego nie spoczywamy na laurach i już planujemy kolejny „Górski Szczyt”, który już pod koniec maja, czyli niebawem. 

Tym razem poprzeczka będzie zawieszona troszeczkę wyżej, ale dla nas nauczycieli, a zwłaszcza naszych uczniów, to drobnostka – kończy Wojciech Król.

 

Konkurs „In viaggio in Italia”

22 kwietnia po raz pierwszy w Naszej szkole odbył się konkurs „In viaggio in Italia”, który sprawdzał wiedzę na temat Włoch.

W tym roku uczniowie sprawdzili swoją wiedzę dotyczącą Sycylii i Sardynii. Pytania nie były łatwe, ale uczestnicy świetnie dali sobie radę! Celem konkursu jest promowanie znajomości języka włoskiego, Włoch i ich kultury, chęć pogłębiania zdobytej wiedzy oraz rozwijanie kluczowych kompetencji przydatnych w nauce języków obcych. Wszystkim bardzo dziękuję za udział w konkursie i zapraszam za rok!

Oto lista zwycięzców:

Magdalena Niemieczek –I miejsce

Hanna Rębisz – II miejsce

Maja Górska – III miejsce

Gratuluję uczestnikom a w szczególności laureatom!

wyróżnione prace konkursowe

Prezentujemy wyróżnione prace w międzyszkolnym konkursie na grafikę ukazującą w symboliczny sposób nadchodzące święta 🎄🌲🎀🎁☃ Laureatkom gratulujemy!!! Odbiór nagród możliwy będzie po feriach – szczegóły otrzymacie drogą mailową 🙂

W szkole wymagane jest zachowanie obowiązujących procedur sanitarno-epidemiologicznych

(obowiązkowe maseczki, dezynfekcja rąk oraz zachowanie odpowiednich odległości).

REKRUTACJA do LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH na rok szkolny 2020/2021

REKRUTACJA

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH   na rok szkolny 2020/2021

Proponowane specjalności :

   fotografia i film           techniki graficzne          techniki malarstwa          techniki  rzeźbiarskie( rzeźba, ceramika art. )

( do wyboru )

Wymagane dokumenty:

kwestionariusz osobowy

2 zdjęcia

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

portfolio 5 prac kandydata wykonanych w dowolnej technice artystycznej

Termin składania dokumentów:

  • od 02 marca 2020r. w sekretariacie szkoły

Rekrutacja:

Przyjęcie do szkoły jest poprzedzone złożeniem kwestionariusza osobowego kandydata do szkoły. Kwestionariusz można pobrać ze strony internetowej ( www.halogen.org.pl ) i wypełniony przesłać na adres mail sekretariatu : sekretariat@halogen.org.pl  oraz złożeniem portfolio zawierającego minimum 5 prac ( przynajmniej 2 prace muszą być wykonane w dowolnej technice malarskiej, można dołączyć szkicownik, prace powinny być różnorodne ). Teczka z portfolio musi być opisana imieniem i nazwiskiem                         ( drukowanymi literami ) oraz numerem telefonu kontaktowego.
Termin składania teczki z portfolio :

I termin- 25 do 29 maja 2020r. w godzinach 8:00-17:30 na portierni budynku szkoły przy ulicy Barlickiego 3 .  Do 05 czerwca 2020r.kandydat, który złożył teczkę w w/w terminie otrzyma informację telefoniczną o wynikach analizy prac przez Komisję.

II termin – 15 do 19 czerwca 2020r. w godzinach 8:00-17:30 na portierni budynku szkoły przy ulicy Barlickiego 3. Do 26 czerwca 2020r. kandydat, który złożył teczkę w w/w terminie otrzyma informację telefoniczną o wynikach analizy prac przez Komisję.                                                               Teczki z pracami będą zwracane kandydatom w umówionym indywidualnie terminie.

Dodatkowy termin rekrutacji : sierpień 2020r. ( w przypadku wolnych miejsc ).

Jeśli decyzja o przyjęciu do szkoły jest pozytywna następuje wpłata wpisowego i podpisanie umów o naukę z rodzicami. Kandydat  przyjęty do  szkoły jest zobowiązany dostarczyć do  30.06.2020r.  oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i do 07.08.2020r.  oryginał zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty.

Dodatkowe informacje:

Nauka w Liceum Plastycznym jest bezpłatna.

Przy przyjęciu ucznia do LP Rodzice uiszczają tylko jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 250 złotych. Wpisowe jest przeznaczone m. in. na fundusz pomocy naukowych: wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne, aktywację dziennika elektronicznego, szafki uczniowskie itp.

W przypadku nie przyjęcia osoby z powodu braku wolnych miejsc, kandydat jest wpisany na listę rezerwową. Rodzice mają wtedy prawo wycofać zgłoszenie i Szkoła zwraca wpisowe.

W przypadku, kiedy Rodzice złożą kwestionariusz a nie podpiszą umowy w określonym terminie (czyli nie przyjmą oferowanego miejsca), wpisowe nie jest zwracane.

W przypadku wolnych miejsc, nabór jest kontynuowany do końca sierpnia zgodnie z powyższymi zasadami.

Warunkiem otwarcia specjalności jest minimalna ilość osób -8. Maksymalna ilość  osób w klasie LP 4-letnie: 16 osób, LP 5-letnie:16 osób.