Matura: Przybory na część pisemną egzaminu maturalnego

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 4 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2015 r.

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.