Liceum Ogólnokształcąca ANIMATOR

 


Liceum Ogólnokształcące „ANIMATOR” funkcjonuje od 1 września 2000 r. Posiada uprawnienia szkoły publicznej. Szkoła jest przeznaczona dla absolwentów szkoły podstawowej i obejmuje 4 lata nauki.

Kształcenie odbywa się w profilach:

 • przysposobienia wojskowego

 

 • ogólnym

multimedialnym

– sztuka pisania (nowość !!)

– psychokryminalistyka –  Prowadzący zajęcia Kamil Wójcik

 

 

Profil wojskowy obejmuje przygotowanie chłopców i dziewcząt do przyszłej służby wojskowej w jednostkach uczestniczących m.in. w misjach pokojowych NATO, ONZ, OBWE. Szkolenie na poligonie i obozach kształtuje charakter i daje możliwość przeżycia wspaniałej przygody pod opieką komandosów z 6 batalionu powietrznodesantowego im. gen. dyw. Edwina Rozłubirskiego – jednostki patronackiej szkoły. www.6bpdgliwice.pl

6 batalion powietrznodesantowy jest elitarnym związkiem taktycznym o wysokim stopniu rozwinięcia. Może wykonywać zadania jako desant spadochronowy lub prowadzić działania desantowo-szturmowe przy wykorzystaniu śmigłowców bojowych. Profesjonalizm, mistrzowskie opanowanie tajników żołnierskiego rzemiosła oraz wysoki poziom sprawności bojowej i morale, czynią z batalionu związek taktyczny, z którym musi się poważnie liczyć każdy potencjalny przeciwnik na współczesnym polu walki.

Ogromnym atutem tego profilu są zajęcia na jednostce wojskowej najczęściej raz w tygodniu!!!

Uczeń LO pozna i opanuje w szkole:

 • wiedzę umiejętności niezbędne dowódcy drużyny
 • zasady prowadzenia samoobrony i innych technik walki
 • obsługiwanie środków łączności i prowadzenie wymiany informacji
 • posługiwanie się przyrządami rozpoznawania zagrożeń w ekstremalnych sytuacjach
 • strzelanie z broni osobistej
 • udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
 • dwa języki obce (w tym jeden w zakresie rozszerzonym)

 

Liceum ma również atrakcyjną ofertę edukacyjną dla fanów nowych technologii i  zainteresowanych dziennikarstwem.

Profil multimedialny obejmuje wiedzę z zakresu fotografii, grafiki, filmu i reklamy. Jest propozycją dla osób ambitnych, poszukujących nowych kierunków kształcenia dla
dynamicznie rozwijających się w Polsce i Europie przemysłów kreatywnych.

Profil sztuka pisania jest skierowany do wszystkich, którzy marzą o zdobyciu umiejętności i rozwijaniu kompetencji niezbędnych do realizacji samodzielnej, szeroko rozumianej, kariery literackiej lub tworzenia tekstów użytkowych, publicystycznych. Profil inspirowany jest amerykańskim kierunkiem creative writing i jego polskimi, uniwersyteckimi odpowiednikami. Opiera się o program, w ramach którego uczeń otrzyma szansę poznania i doskonalenia warsztatu pisarskiego; zarówno na poziomie teoretycznym, jak i na poziomie praktycznym. Tym samym, uczeń zdobędzie kluczową wiedzę z zakresu historii i teorii literatury, językoznawstwa, czy kultury języka. Jednocześnie, w ramach bloku zajęć praktycznych, warsztatowo skonfrontuje się z małymi formami publicystycznymi i artystycznymi, podejmie próby redakcji m.in. scenariusza, reportażu, opowiadań, tekstów poetyckich i dramatycznych. W konsekwencji absolwent profilu zostanie przygotowany do podjęcia pracy m.in. w redakcjach, wydawnictwach, instytucjach związanych z nowymi mediami, portalach internetowych, ale również jako samodzielny twórca. Zainteresowani zgłębianiem tajników sztuki pisania znajdą swoje miejsce na tożsamo nazwanych kierunkach studiów, prowadzonych przez najlepsze polskie uniwersytety.

Profil psychokryminalistyka to innowacyjne połączenie wiedzy z zakresu psychologii i kryminalistyki. Podstawy wiedzy psychologicznej są  wykorzystywane w technice i taktyce kryminalistycznej.
Na naszych zajęciach poruszamy tematy związane z przestępczością, motywacją sprawców, zeznaniami świadków, ciemną liczbą przestępstw czy techniką kryminalistyczną.
Zajęcia umożliwią uczniom zdobycie wiedzy  z szeroko rozumianego zakresu nauk o przestępczości, takich jak: kryminologia, kryminalistyka i psychologia. Uzyskane w ramach profilu  wiadomości i umiejętności pozwolą uczniom poznać bliżej mechanizmy powstawania i zapobiegania zjawiskom ujemnym społecznie (przestępczości, wykluczeniu społecznemu, przemocy), a w szczególności pomogą rozeznać własne zainteresowania i rozpoznać predyspozycje.
Psychokryminalistyka jest propozycją dla uczniów zainteresowanych szeroko rozumianą wiedzą o człowieku i jego zachowaniach. Poznamy elementy podstaw psychologii. Zastanowimy się nad zjawiskami niezgodnym z normami społecznymi i prawnymi – elementy kryminologii. W szczególności zwrócimy się w stronę procesu wykrywczego, czyli porozmawiamy o przestępczości i sprawcach czynów zabronionych.

Prowadzący zajęcia Kamil Wójcik

 

 

Dodatkowo proponujemy:

 • zajęcia dodatkowe z przedmiotów maturalnych
 • dodatkowe zajęcia informatyczne w pracowni komputerowej na profesjonalnych programach graficznych
 • zajęcia sportowe (strzeleckie, siłowe, fitness).

 

 

 

Comments are closed.