Ogólnopolski przegląd plastyczny z rysunku, malarstwa i rzeźby

https://przegladcea.plastyk.katowice.pl/images/przeglad-header.png

Ogólnopolski przegląd plastyczny z rysunku, malarstwa i rzeźby – badanie jakości kształcenia artystycznego 

(w budowie 🙂  )

Podstawa prawna:

 • Art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tj. z dnia 10 maja 2018 r., Dz.U. z 2018 r., poz. 996).
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 marca 2019 r.
  (Dz.U. z 2019 r., poz. 607) w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru.

Badanie jakości kształcenia oraz nadzór nad szkołami i placówkami artystycznymi sprawowany jest przez Centrum Edukacji Artystycznej na podstawie:

 • Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie badania jakości kształcenia artystycznego w publicznych szkołach artystycznych z dnia 10 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1087).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego
  z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1658).
 • Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych z dnia 27 lipca 2018 r.
  (Dz.U. z 2018 r., poz. 1531).
 • Rocznego planu nadzoru pedagogicznego Centrum Edukacji Artystycznej nad szkołami
  i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2019/2020.

Szczegóły Przeglądu określa regulamin z dnia 14 czerwca 2019 oraz komunikat CEA (zostanie opublikowany do 30 września)

Współorganizatorzy ogólnopolskiego przeglądu plastycznego z rysunku, malarstwa i rzeźby 2019/2020:

 • Sprawy związane z oceną RYSUNKU prowadzi Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
 • Sprawy związane z oceną MALARSTWA prowadzi Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach
 • Sprawy związane z oceną RZEŹBY prowadzi Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie
 • Sprawy związane z elektroniczną rejestracją uczniów, nadawaniem kodów, zbiorczą, elektroniczną listą punktacyjną („System Rejestracji Elektronicznej Przeglądu Plastycznego CEA 2019/20”) prowadzi Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach.
Udział w Badaniu jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów klasy 4 LSP Warunki przeprowadzenia przeglądu w szkole

Dyrektor, niezwłocznie w danym dniu przeglądu, odnotowuje w systemie nieobecność ucznia
(na tej podstawie tworzone są listy uczestników przeglądu w terminie dodatkowym)

 

Zadania realizowane w ramach przeglądu plastycznego z rysunku, malarstwa i rzeźby 2019/2020

RYSUNEK 8 listopada zostanie opublikowany komunikat dotyczący aranżacji postaci wraz z przykładowymi fotografiami. 15 listopada zostaną opublikowane polecenia realizacji zadania z rysunku.
MALARSTWO 8 listopada zostanie opublikowany komunikat dotyczący aranżacji martwej natury wraz z przykładowymi fotografiami. 15 listopada zostaną opublikowane polecenia realizacji zadania z malarstwa.
RZEŹBA

Kodowanie prac

Dokumentacja fotograficzna

Wysyłka

Kryteria ocen

Skala ocen

Comments are closed.