Szkolne wyjście do kina na film pt. „Baczyński”

18 marca 2013 roku (poniedziałek) w ramach edukacji filmowej organizowane jest szkolne wyjście do kina Cinema City na film pt. „Baczyński”.

Zbiórka pod szkołą o godz. 1000. Opiekunami grupy są pani. E. Robakowska oraz pan D. Sifczyk.