Szkolne wyjście do kina: Bogowie

Już jutro, 16 października, klasy 1g, 6g, 1w, 2w i 4a wychodzą do kina Cinema City na film pt. „Bogowie”.

Wyjście ze szkoły o godz. 11:50 – w trakcie 5 lekcji. Pierwsze cztery lekcje odbywają się zgodnie z planem. Po seansie klasy nie wracają do szkoły. Opiekę nad uczniami sprawują panie E. Robakowska i I. Kamińska.

Wyjście do kina: Miasto 44

W środę, 24 września 2014, organizowane jest wyjście do kina w ramach edukacji filmowej. Klasy 1G, 1w, 4a i 6g idą na film pt. „Miasto 44” do kina Cinema City.

Rano lekcje odbywają się zgodnie z planem. Zbiórka o 9:20 pod szkołą. Po seansie uczniowie wracają do szkoły na lekcje.

Jutro idziemy do kina

Jutro, 10 października, organizowane jest wyjście do kina na film „Wałęsa. Człowiek z nadziei” dla uczniów naszych szkół.

Zbiórka pod szkołą o 9:00 (pierwsza lekcja od 8:00 do 8:45 odbywa się zgodnie z planem zajęć) – klasy pod opieką nauczycieli języka polskiego oraz historii udadzą się do kina Cinema City. Po seansie uczniowie wracają do szkoły na lekcje.

Uczniowie, którzy nie idą do kina przychodzą do szkoły zgodnie z planem zajęć.

Szkoły ANIMATOR idą do kina

Szkoły ANIMATORW ramach edukacji teatralnej i filmowej nauczyciele języka polskiego i historii organizują wyjście do kina Cinema City na film pt. „Wałęsa. Człowiek z nadziei”. Historię przemiany prostego, skupionego na codzienności człowieka w charyzmatycznego przywódcę poznamy w czwartek 10.10.2013 o godzinie 10:00.

 We wtorek 8.10.2013 o godzinie 11:35 zapraszamy wszystkich, którzy wezmą udział w seansie filmowym na wykład o legendzie „Solidarności”. Kontekst historyczny przybliży nauczyciel historii, pan Damian Sifczyk.

Szkolne wyjście do kina na film pt. „Baczyński”

18 marca 2013 roku (poniedziałek) w ramach edukacji filmowej organizowane jest szkolne wyjście do kina Cinema City na film pt. „Baczyński”.

Zbiórka pod szkołą o godz. 1000. Opiekunami grupy są pani. E. Robakowska oraz pan D. Sifczyk.

Wyjście do kina na film pt. „Anna Karenina”

W poniedziałek, 26.11.2012 r. zaplanowano dla uczniów szkół plastycznych w ramach edukacji filmowej wyjście do kina Cinema City na film pt. „Anna Karenina”. W tym dniu dwie pierwsze lekcje odbywają się zgodnie z planem. Opiekunami wycieczki są pani E. Robakowska i J. Kunc.